Šis leidinys skirtas pagrindinių mokyklų 8 klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams.

Šio uždavinyno tikslas – padėti moksleiviams įtvirtinti išeitą medžiagą, kuri yra pateikiama vadovėlyje „Matematika 8“. Uždavinyne yra 11 skyrių, atitinkančių vadovėlio turinį. Knygoje iš viso pateikta 1120 uždavinių, atitinkančių vadovėlyje nagrinėjamas temas. Mokytojų ir moksleivių darbo patogumui kiekviena užduotis yra parašyta dviem panašiais variantais.

Pirmojo varianto užduotys (kiekvienos užduoties a) dalis) skirtos moksleivių darbui klasėje, o antrojo varianto užduotys (kiekvienos užduoties b) dalis) skirtos moksleivių darbui namuose, t.y. savikontrolei.

Aišku, su knyga galima dirbti ir kitaip. Tokia uždavinyno struktūra yra patogi dar ir tuo, kad matematikos mokytojai iš knygoje pateiktų užduočių galės sudarinėti išeitos temos patikrinamuosius darbus keliais analogiškais variantais. Knygos gale pateikti visų uždavinių atsakymai.

Uždavinynu galima naudotis einat kursą, kartojant išeitą medžiagą, ruošiantis savarankiškiems ar kontroliniams darbams.