● 2019-2020 MOKSLO METŲ NAUJIENA!

  Ši mažo formato knygelė (12 cm x 17 cm, 128 puslapiai) yra geriausias pagalbininkas sprendžiant matematikos uždavinius klasėje ir namuose, rengiantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP) bei matematikos valstybiniam brandos egzaminui (VBE). Šioje knygelėje moksleiviai ras visas mokyklinės matematikos kurso formules ir jų taikymo pavyzdžius, taisykles, funkcijų grafikus ir lenteles.

 ● Knygelė yra išleista 2019 metų gruodžio mėnesį ir jau yra prekyboje.

 

 ● Knygelę platina:

 MB „Papildoma matematika“ 

 Smulkesnė informacija suteikiama

 mob. tel. (8-680) 23330, (8-615) 20455

 elektroniniu paštu: mocknyga@gmail.com

 

2019 m. rugpjūčio mėn. išleistos trys naujos matematikos knygos:

Vaidotas Mockus

 

SPRENDŽIAME 3 KLASĖS MATEMATIKOS

UŽDAVINIUS IR ĮTVIRTINAME IŠEITĄ MEDŽIAGĄ

1 DALIS

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė
pradinių mokyklų ir progimnazijų 3 klasių
moksleiviams ir jų mokytojams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

SPRENDŽIAME 3 KLASĖS MATEMATIKOS

UŽDAVINIUS IR ĮTVIRTINAME IŠEITĄ MEDŽIAGĄ

2 DALIS

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė
pradinių mokyklų ir progimnazijų 3 klasių
moksleiviams ir jų mokytojams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PROGIMNAZIJOS MATEMATIKOS KURSO
(5–8 KLASIŲ) TEMINIO KARTOJIMO UŽDAVINIAI
DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS  A  IR  B

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė
progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 8 klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

2018 m. rugpjūčio mėn. išleistos penkios naujos matematikos knygos:

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME
IR PASIRENKIME NACIONALINIAM
2 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI (NMPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 2 klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME
IR PASIRENKIME NACIONALINIAM
4 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI (NMPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 4 klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

 

5 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų
ir pagrindinių mokyklų 5 klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

 

6 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų
ir pagrindinių mokyklų 6 klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

 

7 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų
ir pagrindinių mokyklų 7 klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

 

MOKYKLINĖS MATEMATIKOS KNYGA - BESTSELERIS.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Ši knyga jau išleista ir yra prekyboje.
Šioje mažo formato knygelėje moksleiviai ras viską:
ir matematikos formules; ir sąvokų apibrėžimus; ir trumpą teorinę medžiagą; ir uždavinių sprendimo pavyzdžių.
Ši mažo formato knygelė yra
atnaujintas ir papildytas buvusios populiarios knygelės Vaidotas Mockus „Matematikos atmintinė moksleiviams“ leidimas

 KNYGĄ GALITE ĮSIGYTI:
 l
S. Mococheino personalinėje įmonėje.
  Kontaktinis telefonas:
8-680 23330.

  Elektroninio pašto adresas: mocknyga@gmail.com
    Kaina: 3,20 Eur
  Ši įmonė vykdo užsakymus, kai užsakytų knygų kiekis yra ne mažesnis kaip 20 vienetų. Pristatymas
Vilniuje nemokamai.

 l Internetinėse parduotuvėse:
 
1. http://www.knygulangas.lt       Kaina: 3,30 Eur.
  2. http://www.patogupirkti.lt       Kaina: 3,47 Eur.

  3. https://www.knygos.lt       Kaina: 3,76 Eur.

 l Visuose Lietuvos knygynuose.

 

Ši knygelė idealiai tinka mokyklinės matematikos kursui prisiminti ir jį pakartoti besirengiant pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP) ir matematikos valstybiniam brandos egzaminui (VBE).

 

2017 m. išleistos knygos:   

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME
IR PASIRENKIME NACIONALINIAM
6 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 8 klasių moksleiviams)


Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME IR
PASIRENKIME PAGRINDINIO UGDYMO
 MATEMATIKOS PASIEKIMŲ
PATIKRINIMUI (PUPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS (5-10 KLASIŲ) MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO UŽDAVINIAI (SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2016 m. rugpjūčio mėn. išleistos dvi naujos matematikos knygos VBE ir 8 klasės standartizuotam testui pasirengti:

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME
PRIEŠ MATEMATIKOS
VALSTYBINĮ BRANDOS EGZAMINĄ
(10 PAVYZDINIŲ EGZAMINO UŽDUOČIŲ SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)


Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME
IR PASIRENKIME
8 KLASĖS MATEMATIKOS
STANDARTIZUOTAM TESTUI

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 8 klasių moksleiviams)

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2015 m. išleistos dvi naujos kokybiškos knygos VBE ir PUPP pasirengti:

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS
EGZAMINO UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

(SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)


Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

MATEMATIKOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI (SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS.

AR JAU PASIRENGĘS?

1 DALIS 

PAVYZDINĖS UŽDUOTYS SU ATSAKYMAIS

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)

 

Visos užduotys parengtos vadovaujantis nauja matematikos brandos egzamino programa.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS.

AR JAU PASIRENGĘS?

2 DALIS 

MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO MEDŽIAGA

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)
 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Naujiena 2013 metų ir vėlesnių laidų abiturientams:   Naujiena 8 klasių moksleiviams ir jų mokytojams:

Vaidotas Mockus

„PASIRENGIMO MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI MEDŽIAGA
(NUO 2013 METŲ)“

Visos užduotys parengtos vadovaujantis nauja matematikos brandos egzamino programa.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

RENGIAMĖS 8 KLASIŲ MOKSLEIVIŲ
MATEMATIKOS PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI
 

(Pagalbinė mokymosi priemonė 
progimnazijų 8 klasių moksleiviams)
 

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

„RENGIAMĖS 2012-2015 METŲ
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI
(MATEMATIKA)“
2 DALIS

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų
9-10 klasių ir gimnazijų I-II klasių moksleiviams)

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

2011 m. išleistos knygos:

1. Vaidotas Mockus

RENGIAMĖS
2012-2015 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų III-IV klasių moksleiviams)

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2. Vaidotas Mockus

„RENGIAMĖS 2012-2015 METŲ
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI
(MATEMATIKA)“

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų
9-10 klasių ir gimnazijų I-II klasių moksleiviams)

 

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

2010 m. rugpjūčio  mėn. išleista nauja knyga:

Vaidotas Mockus

 

„MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO UŽDUOTYS BESIRENGIANTIEMS LAIKYTI MATEMATIKOS VALSTYBINĮ BRANDOS EGZAMINĄ“

 

Visos užduotys parengtos pagal atnaujintą matematikos valstybinio brandos egzamino programą

Visos užduotys parengtos dviem panašiais variantais

Uždaviniai, atitinkantys bendrojo kurso programą, pažymėti raide B

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

 

2009 m. rugpjūčio mėn. išleistos dvi naujos knygos:

 

1. Vaidotas Mockus

„PASIRENGIMO NAUJAJAM MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI
MEDŽIAGA“
  

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų III-IV klasių moksleiviams)

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2. Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„PASIRENGIMO PAGRINDINIO UGDYMO MATEMATIKOS PASIEKIMŲ EGZAMINUI MEDŽIAGA: PAGRINDINĖS MOKYKLOS MATEMATIKOS KURSO TEMINIO
KARTOJIMO UŽDAVINIAI“

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių ir vidurinių mokyklų 9-10 klasių bei gimnazijų
I-II klasių moksleiviams)

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

2008 m. rugpjūčio mėn. išleistos trys knygos:

1. Vaidotas Mockus

„RENGIAMĖS PAGRINDINIO UGDYMO MATEMATIKOS PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI:  

40 pagrindinės mokyklos matematikos kurso kompleksinio kartojimo užduočių dviem panašiais variantais“

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2. Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas
6 klasei“
.

Ši knyga yra puikus priedas
prie vadovėlio „Matematika 6“
 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

3. Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas
7klasei“
.

Ši knyga yra puikus priedas
prie vadovėlio „Matematika 7“

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

 

 

2007 m. išleistos knygos:

1. Vaidotas Mockus

„Mokyklinės matematikos kompleksinio kartojimo užduotys abiturientams“.

Ši knyga yra nepakeičiamas pagalbininkas rengiantis matematikos valstybiniam brandos egzaminui.

 Plačiau apie knygą skaitykite ------>

2. Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas
8 klasei“
.

Ši knyga yra puikus priedas
prie vadovėlio „Matematika 8
(1 ir 2 dalys)“

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

3. Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas
9 klasei“
.

Ši knyga yra puikus priedas
prie vadovėlio „Matematika 9
(1 ir 2 dalys)“

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>