Šis leidinys skirtas pagrindinės mokyklos 8-10 klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams. Jis padės pakartoti matematikos kursą ir pasiruošti pagrindinės mokyklos matematikos egzaminui. Uždavinynas parašytas pagal šiuometu galiojančią naują matematikos programą 5-10 klasėms.

Knygoje yra 27 skyreliai, apimantys programoje numatytą pagrindinės mokyklos matematikos kursą. Kiekvieno skyrelio uždaviniai yra pateikti dviem variantais: pirmojo varianto užduotys visoje knygoje yra rašomos jos kairėje pusėje, o antrojo varianto - dešinėje pusėje. Kiekvieno varianto gale duodami užduočių atsakymai. Abiejų variantų užduotys yra to paties sudėtingumo. Sunkesnių uždavinių numeriai knygoje žymimi žvaigždute „*“., o užduočių, atitinkančių neprivalomą papildomą medžiagą, numeriai yra pabraukti.

Leidinio užduotys tinka įvairiems savarankiškiems arba baigiamojo kartojimo patikrinamiesiems darbams, taip pat vienos ar kitos temos medžiagos sisteminimui.

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo kreiptis: 

J.Kneitos firma „Ramduva“

Savininkas Juozas Kneita

tel. (8-37) 432811

(8-37) 407963

mob. tel. (8-687) 25199