Vaidotas Mockus

 

SPRENDŽIAME 3 KLASĖS MATEMATIKOS UŽDAVINIUS IR ĮTVIRTINAME IŠEITĄ MEDŽIAGĄ

1 DALIS

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 3 klasių moksleiviams ir jų mokytojams)

2019 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

SPRENDŽIAME 3 KLASĖS MATEMATIKOS UŽDAVINIUS IR ĮTVIRTINAME IŠEITĄ MEDŽIAGĄ

2 DALIS

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 3 klasių moksleiviams ir jų mokytojams)

2019 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PROGIMNAZIJOS MATEMATIKOS KURSO (5–8 KLASIŲ) TEMINIO KARTOJIMO UŽDAVINIAI
DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS  A  IR  B

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 8 klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams)

2019 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME IR PASIRENKIME NACIONALINIAM 2 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI (NMPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 2 klasių moksleiviams)

2018 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME IR PASIRENKIME NACIONALINIAM 4 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI (NMPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pradinių mokyklų ir progimnazijų 4 klasių moksleiviams)

2018 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

5 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 5 klasių moksleiviams)

2018 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

6 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 6 klasių moksleiviams)

2018 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

7 KLASĖS MATEMATIKOS KURSO
TEMINIAI UŽDAVINIAI DVIEM ANALOGIŠKAIS VARIANTAIS A IR B.

 

(Pagalbinė mokymosi (mokymo) priemonė progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 7 klasių moksleiviams)

2018 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

 

 

PASITRENIRUOKIME IR PASIRENKIME NACIONALINIAM 6 KLASĖS MOKINIŲ MATEMATIKOS
PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 8 klasių moksleiviams)

2017 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME IR PASIRENKIME PAGRINDINIO UGDYMO MATEMATIKOS

PASIEKIMŲ PATIKRINIMUI (PUPP)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

2017 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS (5-10 KLASIŲ) MATEMATIKOS KURSO

TEMINIO KARTOJIMO UŽDAVINIAI (SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

2017 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME PRIEŠ MATEMATIKOS VALSTYBINĮ BRANDOS EGZAMINĄ
(10 PAVYZDINIŲ EGZAMINO UŽDUOČIŲ SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų
11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)

2016 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

PASITRENIRUOKIME IR PASIRENKIME 8 KLASĖS

MATEMATIKOS STANDARTIZUOTAM TESTUI

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė pagrindinių mokyklų ir progimnazijų 8 klasių moksleiviams)

2016 m.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

NAUJAUSIOJI MATEMATIKOS ATMINTINĖ MOKSLEIVIAMS


Ši mažo formato knygelė yra 
atnaujintas ir papildytas buvusios populiarios knygelės Vaidotas Mockus „Matematikos atmintinė moksleiviams“ leidimas

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI

(SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)

2015 m.


Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI (SU ATSAKYMAIS)

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 9–10 klasių ir gimnazijų I–II klasių moksleiviams)

2015 m.

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS.AR JAU PASIRENGĘS?

2 DALIS 

MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO MEDŽIAGA

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)

2014 m.
 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

 

MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS. AR JAU PASIRENGĘS?

1 DALIS 

PAVYZDINĖS UŽDUOTYS SU ATSAKYMAIS

 

(Pagalbinė mokymosi priemonė vidurinių mokyklų 11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams)

2013 m.

 

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Vaidotas Mockus

„Mokyklinės matematikos kompleksinio kartojimo užduotys abiturientams“.

Ši knyga yra nepakeičiamas pagalbininkas rengiantis matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Visos užduotys dviem analogiškais variantais.

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas 8 klasei“.

Ši knyga yra puikus priedas prie vadovėlio „Matematika 8 (1 ir 2 dalys)“

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos uždavinynas 9 klasei“.

Ši knyga yra puikus priedas prie vadovėlio „Matematika 9 (1 ir 2 dalys)“

Plačiau apie knygą skaitykite ------>

 

Vaidotas Mockus „Matematikos atmintinė moksleiviams“

Ši knygelė – tai antrasis papildytas V.Mockaus „Matematikos atmintinės moksleiviams“ leidimas. Joje pateiktos pagrindinės mokyklinės matematikos formulės, sąvokų apibrėžimai, teiginiai, lentelės. Daugelis formulių, taisyklių ir sprendimo būdų iliustruojami pavyzdžiais.

Plačiau apie knygą ---->

 

Vaidotas Mockus „Fizikos žinynas moksleiviams“

Šiame žinyne nagrinėjamos visos mokyklinio fizikos kurso temos: mechanika, molekulinė fizika ir termodinamikos pagrindai, elektrodinamika, svyravimai ir bangos, reliatyvumo teorijos pagrindai, kvantinė fizika (modernioji fizika), optika, atomo ir branduolio fizika. Knygos pabaigoje pateikiamos fizikinės lentelės, kurių dažnai prireikia sprendžiant fizikos uždavinius. Leidinyje aiškiai, suprantamai ir glaustai išdėstytas visas pagrindinis mokyklinės fizikos kursas.

Plačiau apie knygą ---->

  

 Vaidotas Mockus „Mokyklinės matematikos žinynas“

Šis mokyklinės matematikos žinynas yra autoriaus ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas. Jis skirtas pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams. Knygoje glaustai ir aiškiai išdėstyta visų mokyklinio matematikos kurso skyrių teorinė medžiaga, kuri iliustruota tipinių uždavinių išsamiu sprendimu. Leidinys padės įtvirtinti per pamokas įgytas žinias, pakartoti išeitą medžiagą, prisiminti užmirštą formulę, apibrėžimą, teiginį ar sprendimo metodą.

Plačiau apie knygą ---->

 

 Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Pakartokime pagrindinės mokyklos matematikos kursą“

Šis leidinys skirtas pagrindinių ir vidurinių mokyklų 10 klasių bei gimnazijų II klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams. Jame pateikiamos pagrindinės mokyklos matematikos kurso teminio kartojimo užduotys, atitinkančios dabar galiojančią matematikos programą.

   Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus

„Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo matematikos užduočių pavyzdžiai (su atsakymais)“

Knygoje pateikta 30 pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo matematikos užduočių pavyzdžių. Kiekviena užduotis parengta dviem analogiškais variantais. Tai turėtų palengvinti mokytojo darbą. Knygos gale moksleiviai ir mokytojai ras visų leidinyje pateiktų uždavinių atsakymus.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus
„Matematikos valstybinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai (su atsakymais)“

Šis leidinys skirtas bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams, besirengiantiems laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Jis padės kompleksiškai pakartoti vidurinės mokyklos matematikos kursą ir gerai pasirengti valstybiniam brandos egzaminui.

Plačiau apie knygą ---->

 Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Pasirengimo matematikos valstybiniam brandos egzaminui medžiaga“

Šis leidinys skirtas vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams, besirengiantiems laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą. Jame pateikiamos viso mokyklinio matematikos kurso teminio kartojimo užduotys, atitinkančios dabar galiojančią matematikos valstybinio brandos egzamino programą. Knygos gale moksleiviai ras visų leidinyje pateiktų uždavinių atsakymus.

Plačiau apie knygą ---->

 Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Pasirengimo matematikos mokykliniam brandos egzaminui medžiaga“

Šis leidinys skirtas vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklinį brandos egzaminą. Jame pateikiamos viso mokyklinio matematikos kurso teminio kartojimo užduotys, atitinkančios dabar galiojančią matematikos mokyklinio brandos egzamino programą. Knygos gale moksleiviai ras visų leidinyje pateiktų uždavinių atsakymus.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus

„Matematikos mokyklinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai (su atsakymais)“

Šis leidinys skirtas bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų 12 klasės ir gimnazijų IV klasės moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklinį brandos egzaminą. Jis padės kompleksiškai pakartoti vidurinės mokyklos matematikos kursą ir gerai pasirengti mokykliniam brandos egzaminui. Šią knygelę taip pat gali naudoti ir moksleiviai, besirengiantys laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, ypač tuo atveju, jeigu jiems sunku įveikti valstybiniam brandos egzaminui skirtas užduotis.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus, Petrė Grebeničenkaitė, Vincas Tamašauskas, Irena Baranauskienė

„Mokyklinės matematikos teminio kartojimo užduotys, atitinkančios brandos egzamino programą“

Šis leidinys skirtas vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams. Jame pateikiamos matematikos kurso teminio kartojimo užduotys, atitinkančios dabar galiojančią brandos egzamino programą. Uždavinynas tinka tiek moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, tiek ir moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklinį brandos egzaminą. Žvaigždute „* “ pažymėtos užduotys yra skirtos besirengiantiems valstybiniam brandos egzaminui.

Plačiau apie knygą ---->

Algidė Jocaitė, Vaidotas Mockus

„Matematikos kompleksinio kartojimo užduotys pagrindinės mokyklos 10 klasei“

Matematikos kompleksinio kartojimo užduočių rinkinys skirtas pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniams ir mokytojams. Jis padės moksleiviams pakartoti pagrindinės mokyklos matematikos kursą ir gerai pasirengti egzaminui.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus, Algidė Jocaitė

„Mokyklinio geometrijos kurso teminio ir kompleksinio kartojimo medžiaga“

Knygoje pateikiama viso mokyklinio geometrijos kurso trumpa santrauka.

Kiekvienos temos nagrinėjimas pradedamas jai skirtos teorinės medžiagos išdėstymu. Teorinių žinių taikymą praktikoje iliustruoja nemažai išspręstų uždavinių su išsamiais jų sprendimo komentarais. Kiekvienos temos gale pateikiamos užduotys savikontrolei. Visoms užduotims duodami atsakymai. Knygos pabaigoje skaitytojai ras viso geometrijos kurso kompleksinio kartojimo užduotis.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus

„Užduočių, skirtų pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, rinkinys“

Leidinys skirtas bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams, siekiantiems įtvirtinti įgytas matematikos mokslo žinias, geriau pasirengti valstybiniam egzaminui. Šis uždavinių rinkinys susideda iš 825 uždavinių.

Plačiau apie knygą ---->

Vaidotas Mockus, Algidė Jocaitė, Violeta Daugelavičiūtė

„Pagrindinės mokyklos matematikos teminio kartojimo uždavinynas 8-10 klasei“

Šis leidinys skirtas pagrindinės mokyklos 8-10 klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams. Jis padės pakartoti matematikos kursą ir pasiruošti pagrindinės mokyklos matematikos egzaminui. Uždavinynas parašytas pagal šiuometu galiojančią naują matematikos programą 5-10 klasėms.

Plačiau apie knygą ---->