Knygoje „MATEMATIKOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (PUPP) UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI (SU ATSAKYMAIS)“, 2015, pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2015-10-05). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

Knygoje „MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINOUŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI (SU ATSAKYMAIS)“, 2015, pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2019-03-02). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

Knygoje „MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS. AR JAU PASIRENGĘS? 2 DALIS. MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO MEDŽIAGA“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2015-01-05). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

Knygoje „MATEMATIKOS VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS. AR JAU PASIRENGĘS? 1 DALIS. PAVYZDINĖS UŽDUOTYS SU ATSAKYMAIS“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2015-02-07). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

Knygoje „PASIRENGIMO MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI MEDŽIAGA (NUO 2013 METŲ)“

 pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2013-01-06). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

 

Knygoje „RENGIAMĖS 2012-2015 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI“

 pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2012-03-27). Siųsti:  ==>> PDF pdf.

Knygoje „MATEMATIKOS KURSO TEMINIO KARTOJIMO UŽDUOTYS BESIRENGIANTIEMS LAIKYTI MATEMATIKOS VALSTYBINĮ BRANDOS EGZAMINĄ“  pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (2011-11-25). Siųsti ==>> DOC doc,    ==>> PDF pdf.

 

Knygoje „PASIRENGIMO NAUJAJAM MATEMATIKOS VALSTYBINIAM BRANDOS EGZAMINUI MEDŽIAGA“  pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai (Atnaujinta 2010-05-30). Siųsti  ----> DOC doc,    -----> PDF pdf.

Knygoje „Matematikos mokyklinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai (su atsakymais)“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai
(Atnaujinta 2012-03-19).
Siųsti    -----> PDF pdf.

Knygoje „Matematikos uždavinynas 9 klasei“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai. Siųsti ---->

Knygoje „Matematikos valstybinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai (su atsakymais)“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai. Siųsti ---->

Knygoje „Užduočių, skirtų pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, rinkinys“ pastebėtų korektūros klaidų atitaisymai. Siųsti ---->