Knygoje pateikiama viso mokyklinio geometrijos kurso trumpa santrauka.

Kiekvienos temos nagrinėjimas pradedamas jai skirtos teorinės medžiagos išdėstymu. Teorinių žinių taikymą praktikoje iliustruoja nemažai išspręstų uždavinių su išsamiais jų sprendimo komentarais. Kiekvienos temos gale pateikiamos užduotys savikontrolei. Visoms užduotims duodami atsakymai. Knygos pabaigoje skaitytojai ras viso geometrijos kurso kompleksinio kartojimo užduotis.

Autoriai nesiekė pateikti matematikos vadovėlio pakaitalą, nes knygoje visi geometrijos teiginiai pateikti be įrodymų (apsiribota tik šių teiginių išsamiu paaiškinimu).

Leidinys skirtas pagrindinių mokyklų, vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams, kurie visada jame ras reikiamą apibrėžimą, teiginį, formulę, savybę, įvairių geometrijos uždavinių sprendimo pavyzdžius, daug užduočių savikontrolei su atsakymais. Manome, kas ši knyga moksleiviams bus nepakeičiamas pagalbininkas savarankiškai sprendžiant geometrijos uždavinius, besirengiant laikyti pagrindinės mokyklos matematikos egzaminą bei matematikos brandos egzaminą (mokyklinį arba valstybinį).

Knyga taip pat sėkmingai galės naudotis ir aukštųjų mokyklų (pirmiausia pedagoginių) studentai, norėdami pakartoti ir prisiminti mokykloje įgytas geometrijos žinias.

 

Dėl knygos įsigijimo kreiptis: 

S.Mococheino personalinė įmonė

Savininkas Semionas Mococheinas

tel. (8-5) 2137775

mob. tel. (8-680) 23330

(8-615) 20455

elektroninio pašto adresas: mocknyga@gmail.com