Šis leidinys skirtas vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientams. Jame pateikiamos matematikos kurso teminio kartojimo užduotys, atitinkančios dabar galiojančią brandos egzamino programą. Uždavinynas tinka tiek moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, tiek ir moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklinį brandos egzaminą. Žvaigždute „* “ pažymėtos užduotys yra skirtos besirengiantiems valstybiniam brandos egzaminui. Suprantama, jiems būtina išnagrinėti ir kitus (nepažymėtus žvaigždute) uždavinius. Besirengiantiems mokykliniam brandos egzaminui yra skirti uždaviniai, nepažymėti žvaigždute.

Uždavinynas parašytas griežtai laikantis dabar galiojančios matematikos brandos egzamino programos. Jame esančių uždavinių gausa bei įvairovė leis abiturientui visapusiškai pakartoti išeitą matematikos kursą ir gerai pasirengti brandos egzaminui. Knygos gale moksleiviai ras skyrių „Įvairūs uždaviniai“, kuriame pateiktų uždavinių sprendimui reikia žinių iš įvairių matematikos kurso temų. Šiame skyriuje, kaip ir visoje knygoje, moksleiviai ras nemažai loginių bei praktinio turinio uždavinių.

Mokytojų ir moksleivių darbo patogumui kiekviena užduotis yra pateikta dviem analogiškais variantais. Pirmojo varianto užduotys (kiekvienos užduoties a) dalis) skirtos moksleivių darbui klasėje, o antrojo varianto užduotys (kiekvienos užduoties b) dalis) skirtos moksleivių darbui namuose, t.y. savikontrolei. Tokia uždavinyno struktūra yra patogi matematikos mokytojo darbui, nes iš knygoje pateiktų užduočių lengva sudarinėti patikrinamuosius išeito matematikos kurso darbus keliais analogiškais variantais.

 

Dėl knygos įsigijimo kreiptis: 

S.Mococheino personalinė įmonė

Savininkas Semionas Mococheinas

tel. (8-5) 2137775

mob. tel. (8-680) 23330

(8-615) 20455

elektroninio pašto adresas: mocknyga@gmail.com