Knygoje pateikta 30   5–8 klasių matematikos kurso kompleksinio kartojimo užduočių su atsakymais. Užduotys yra parengtos vadovaujantis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (matematika), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433.

Leidinys skirtas progimnazijų 8 klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams. Naudodamiesi šia knyga moksleiviai galės pasirengti 8 klasių moksleivių matematikos pasiekimų patikrinimui.

Knyga taip pat sėkmingai galės naudotis gimnazijų I ir II klasių moksleiviai 5–8 klasių matematikos kursui prisiminti ir pakartoti.