Šis leidinys skirtas bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų 12 klasės ir gimnazijų IV klasės moksleiviams, besirengiantiems laikyti matematikos mokyklinį brandos egzaminą. Jis padės kompleksiškai pakartoti vidurinės mokyklos matematikos kursą ir gerai pasirengti mokykliniam brandos egzaminui. Šią knygelę taip pat gali naudoti ir moksleiviai, besirengiantys laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, ypač tuo atveju, jeigu jiems sunku įveikti valstybiniam brandos egzaminui skirtas užduotis.

Knygą sudaro 40 užduočių variantų, kurių kiekvienas turi 14-15 įvairios tematikos uždavinių, atitinkančių dabar galiojančią matematikos mokyklinio brandos egzamino programą. Knygos galemoksleiviai ras visų pateiktų uždavinių atsakymus.

Knygos pradžioje pateikiamos matematikos formulės, kuriomis leidžiama naudotis mokyklinio brandos egzamino metu.

 

 

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo kreiptis: 

S.Mococheino personalinė įmonė

Savininkas Semionas Mococheinas

tel. (8-5) 2137775

mob. tel. (8-680) 23330

(8-615) 20455

elektroninio pašto adresas: mocknyga@gmail.com