Knygą sudaro penkiolika 5–6 klasių matematikos kurso kompleksinio kartojimo užduočių su atsakymais. Šios užduotys savo struktūra panašios į Nacionalinio mokinių matematikos pasiekimų patikrinimo užduotis, kurias 6 klasių mokiniai atlieka mokslo metų pabaigoje. Knygoje yra uždavinių su pasirenkamuoju atsakymu, trumpo sprendimo uždavinių ir struktūruotų uždavinių. Uždavinių atsakymai vertinami taškais, todėl mokytojas pagal mokinio surinktų taškų skaičių gali įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimų lygį.

Knyga parengta kaip darbo sąsiuvinis. Leidinyje esančių uždavinių sprendimus mokiniai gali rašyti į paliktas tuščias vietas prie kiekvieno uždavinio. Mokiniui rekomenduojama vieną užduotį atlikti per 45 min, nenaudojant skaičiuotuvo.

Užduoties pavyzdys --->>