Šioje knygoje pateikiami matematikos kurso teminio kartojimo uždaviniai, kurie parengti pagal atnaujintą matematikos valstybinio brandos egzamino programą. Mokytojų darbo patogumui visos leidinyje esančios užduotys parengtos dviem panašiais variantais. Kiekvieno uždavinio dalis a) skirta moksleivių darbui klasėje, o dalis b) – darbui namuose. Iš knygoje pateiktų b) dalių užduočių matematikos mokytojas gali lengvai sukomplektuoti patikrinamuosius darbus.

Prie dalies uždavinių yra raidė B, prie kitų jos nėra. Raidė B žymi uždavinius, kurie atitinka matematikos bendrojo kurso programą.

Knyga skirta vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų III-IV klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams.