Šiame žinyne nagrinėjamos visos mokyklinio fizikos kurso temos: mechanika, molekulinė fizika ir termodinamikos pagrindai, elektrodinamika, svyravimai ir bangos, reliatyvumo teorijos pagrindai, kvantinė fizika (modernioji fizika), optika, atomo ir branduolio fizika. Knygos pabaigoje pateikiamos fizikinės lentelės, kurių dažnai prireikia sprendžiant fizikos uždavinius. Leidinyje aiškiai, suprantamai ir glaustai išdėstytas visas pagrindinis mokyklinės fizikos kursas.

Knygoje ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinių fizikos dėsnių, reiškinių bei sąvokų išsamiam paaiškinimui bei jų taikymui praktikoje.

Žinynas skiriamas vidurinės mokyklos mokiniams, jų mokytojams bei visiems, kas domisi fizika. Šia knyga taip pat sėkmingai galės naudotis ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys fiziką ir norintys prisiminti vidurinės mokyklos fizikos kursą.

 

 

 

Dėl knygos įsigijimo kreiptis: 

S.Mococheino personalinė įmonė

Savininkas Semionas Mococheinas

tel. (8-5) 2137775

mob. tel. (8-680) 23330

(8-615) 20455

elektroninio pašto adresas: mocknyga@gmail.com