2014 metų pabaigoje buvo paskelbta, kad keičiasi matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties struktūra. Nuo 2015 metų užduotis vertinama 60 taškų. Kiekvieną užduotį sudaro trys dalys.

I dalyje yra 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais vertinamų po vieną tašką (iš viso 10 taškų). Šios dalies uždavinių sprendimų per egzaminą pateikti nereikia. Reikia pasirinkti vienintelį teisingą atsakymą iš pateiktų 4 ir pasirinkto atsakymo raidę (A, B, C arba D) įrašyti į atsakymų lapą, kuris pateikiamas kartu su egzamino užduotimi.

II dalyje yra 4–10 trumpo atsakymo uždavinių. Uždavinys arba jo dalis vertinamos po 1 tašką, vertinamas tik atsakymas (iš viso 12 taškų). Šioje užduoties dalyje esančių uždavinių gautus atsakymus reikia įrašyti į atsakymų lapą.

III dalyje yra 6–8 atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais (iš viso 38 taškai). Šioje dalyje esančių uždavinių sprendimus reikia sutalpinti į atsakymų lape jiems skirtas vietas.

Prie dalies uždavinių yra raidė B. Ji žymi uždavinius (ar jų dalis), kurie atitinka bendrojo kurso programą. Jei prie uždavinio nėra raidės B, tai nereiškia, kad jo negali spręsti mokinys, kuris matematiką mokėsi bendruoju kursu. Mokiniams, kurie buvo pasirinkę mokytis matematikos išplėstiniu kursu, uždaviniai su raide B yra privalomi, jie nėra skirti tik bendrojo kurso mokiniams.

Šioje knygoje pateikiame 34 užduotis, atitinkančias visus egzamino užduočiai keliamus reikalavimus, įskaitant ir 2014 metų gruodžio mėn. 30 d. paskelbtus užduoties pakeitimus.

Visos užduotys pateikiamos su atsakymais, – jie yra knygos pabaigoje. Knygos pradžioje rasite formules, kuriomis bus leidžiama naudotis egzamino metu.

Su šia knyga galima dirbti įvairiai. Autorius rekomenduoja vieną užduotį spręsti lygiai 3 valandas, o išsprendus ją, pasitikrinti knygos gale esančius užduoties uždavinių atsakymus. Jei bus tokių uždavinių, kurių jums nepavyko išspręsti, tai bus ženklas, kad yra teorinių žinių spragų, praktinių įgūdžių stoka. Prie tokių uždavinių grįžkite vėliau dar kartą, nepalikite jų neišsprendę.

Leidinys skirtas vidurinių mokyklų 11–12 klasių ir gimnazijų III–IV klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams.

Užduoties pavyzdys --->>