Šis leidinys skirtas gimnazijų III-IV klasių ir vidurinių mokyklų 11-12 klasių mokiniams bei jų matematikos mokytojams.

Knygoje pateikiami viso matematikos kurso teminio kartojimo uždaviniai ir jų atsakymai. Šia knyga galima naudotis kartojant ir įtvirtinant išnagrinėtą temą, rengiantis savarankiškam ar kontroliniam darbui, o taip pat rengiantis matematikos valstybiniam brandos egzaminui.

Leidinyje pateikiama kartojimo medžiaga parengta remiantis nauja matematikos brandos egzamino programa. Visi uždaviniai yra sugrupuoti pagal tematiką į 38 skyrius. Kiekviename skyriuje mokiniai ir mokytojai ras ir testinių, ir lengvesnių, ir sunkesnių uždavinių. Sudėtingesni uždaviniai knygoje pažymėti žvaigždute.

Knygos pradžioje pateikiamos matematikos valstybinio brandos egzamino pagrindinės formulės, kurios mokiniams yra pateikiamos kartu su brandos egzamino užduotimi.

Autorius į knygą neįtraukė matematikos kurso kartojimo trumpos teorinės medžiagos, nes ją mokiniai ras naujausiame leidinyje: Vaidotas Mockus. Naujausioji matematikos atmintinė moksleiviams.

Joje mokiniai ras ir visas mokyklinio matematikos kurso formules, daugelį apibrėžimų, teoremų, lenteles ir kt.