Leidinys skirtas pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Jis tiks 2014 metų ir vėlesnių laidų abiturientams. Knygoje pateikiamos 25 užduotys, kurios yra parengtos pagal naują matematikos brandos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197.

Knyga skirta gimnazijų III–IV klasių ir vidurinių mokyklų 11–12 klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams.