Leidinys skirtas pasirengti matematikos valstybiniam brandos egza­minui. Jis tiks 2013 metų ir vėlesnių laidų abiturientams. Knygos 1 – 42 užduotys yra parengtos pagal naują matematikos brandos egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197.

Knygos priede pateikiamos 2011 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pagrindinės ir pakartotinės sesijos užduotys su atsakymais (43 ir 44 užduotys), 2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinė užduotis su atsakymais (45 užduotis) ir 2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pagrindinės sesijos užduotis su atsakymais (46 užduotis). 43, 44, 45 ir 46 užduotys yra parengtos Nacionalinio egzaminų centro (NEC).

Kiekvienoje užduotyje yra ne mažiau 30 uždavinių (išskyrus 43 ir 44 užduotis). Prie dalies uždavinių yra raidė B, prie kitų jos nėra. Raidė B žymi uždavinius, kurie atitinka matematikos bendrojo kurso programą.

Knyga skirta gimnazijų III – IV klasių moksleiviams ir vidurinių mokyklų 11 – 12 klasių moksleiviams.