Leidinys skirtas pasirengti 2012-2015 metų matematikos valstybiniams brandos egzaminams. Knygoje pateikiamos 36 matematikos kurso komp­leksinio kartojimo užduotys su atsakymais. Kiekvienoje užduotyje yra 30 uždavinių. Prie dalies uždavinių yra raidė B, prie kitų jos nėra. Raidė B žymi uždavinius, kurie atitinka matematikos bendrojo kurso programą.

Knyga skirta vidurinių mokyklų 11-12 klasių ir gimnazijų III-IV klasių moksleiviams ir jų matematikos mokytojams.

Manau, kad šis leidinys padės gerai pasirengti 2012-2015 metų matematikos valstybiniams brandos egzaminams.