Šis leidinys skirtas pagrindinių ir vidurinių mokyklų 9–10 klasių bei gimnazijų I ir II klasių mokiniams ir matematikos mokytojams. Jame pateikiamos pagrindinės mokyklos teminio kartojimo užduotys, atitinkančios šiuo metu galiojančią matematikos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Knygoje esanti medžiaga apima visas pagrindinės mokyklos algebros, geometrijos, tikimybių teorijos ir statistikos kurso temas. Visos šios temos suskirstytos į skyrius. Knygos gale rasite visų uždavinių atsakymus.

Autorius į knygą neįtraukė pagrindinės mokyklos matematikos kurso kartojimo trumpos teorinės medžiagos, nes ją mokiniai ras leidinyje: Vaidotas Mockus. Naujausioji matematikos atmintinė moksleiviams. V. Mockaus įmonė, 2014.

 

Knygos turinys --->>