Šis leidinys yra 2011 metais išleistos to paties pavadinimo knygos tęsinys (2 dalis). Knygoje pateiktos 22 pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo užduotys su atsakymais. Paskutinės dvi užduotys (21 ir 22) yra parengtos Nacionalinio egzaminų centro (NEC). 21 užduotis 2012 metais buvo pateikta kaip pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pagrindinės sesijos užduotis, o 22 – kaip pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pakartotinės sesijos užduotis.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys parengtos pagal atnaujintą programą. Naujoje PUPP programoje numatyta vertinti gebėjimą spręsti kontekstinius uždavinius, todėl dalį PUPP kiekvienos užduoties sudaro kontekstiniai uždaviniai, t. y. bendru kontekstu susietos uždavinių grupės.