Knygoje pateikta 16 pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo užduočių su atsakymais. Paskutinės dvi užduotys (15 ir 16) yra parengtos Nacionalinio egzaminų centro. 15 užduotis 2011 metais buvo pateikta kaip pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pavyzdinė užduotis, o 16 užduotis pateikta kaip 2011 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis. Pastarąją užduotį egzamino metu sprendė 2010-2011 metų laidos dešimtokai.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys parengtos pagal atnaujintą programą. Naujoje PUPP programoje numatyta vertinti gebėjimą spręsti kontekstinius uždavinius, todėl dalį PUPP kiekvienos užduoties sudaro kontekstiniai uždaviniai, t. y. bendru kontekstu susietos uždavinių grupės.

Manome, kad išsprendę visus knygoje pateiktus uždavinius, galėsite drąsiai eiti laikyti pagrindinės mokyklos matematikos egzaminą.